تاریخ : يکشنبه 15 تير 1399
کد 1211

تصویب ایجاد سه منطقه ویژه تجاری- اقتصادی جدید در مناطق روسیه

.

بر اساس اعلام بخش رسانه‌ای وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، هیات دولت ایجاد سه منطقه ویژه تجاری – اقتصادی با سرمایه‌گذاری اولیه سی و پنج میلیارد روبل تصویب کرده است. این مناطق ویژه اقتصادی در استان‌های نیژنی نووگرود، جمهوری باشقیرستان و استان ساراتوف ایجاد خواهند شد. شایان ذکر است که در این مناطق تسهیلات، خدمات و معافیت‌های خاص برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.