تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399
کد 1154

تجارت ایران و تایلند در چهار ماه ابتدایی 2020

وزارت بازرگانی تایلند تازه‌ترین آمار تجاری مربوط به چهار ماهه اول 2020 را منتشر کرده است. تایلند در چهار ماه اول 2020، به میزان 157 میلیارد دلار با دنیا مراوده تجاری داشته که از این میزان، 82 میلیارد دلار صادرات و 75 میلیارد دلار واردات بوده است. در نتیجه در این مدت 7 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است.
این موضوع یکی از علت‌های تقویت بات در سال پیش روست. البته در مدت مشابه سال قبل، این ارقام به ترتیب 160 (میلیارد دلار برای کل تجارت)، 81 (میلیارد دلار صادرات تایلند) و 80 (میلیارد دلار برای واردات تایلند) بوده‌اند. با وجود درگیر بودن اقتصاد تایلند با کرونا، حجم تجارت با مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانی نداشته در حالیکه تولید ملی رو به کاهش بوده است.
تجارت ایران و تایلند نیز در چهار ماهه اول 2020، به مبلغ 101 میلیون دلار بوده که از این میزان، 52 میلیون دلار صادرات ایران به تایلند و 49 میلیون دلار، سهم صادرات تایلند به ایران بوده است. تراز تجاری مانند دو سال گذشته به نفع ایران (3 میلیون دلار) است. البته این ارقام نسبت به ارقام مشابه سال گذشته کاهش اندکی را نشان می‌دهد. در پنج ماه اول 2019، کل تجارت 109 میلیون دلار بود که از این میزان 59 میلیون صادرات ایران و 50 میلیون دلار واردات ایران بود. تراز تجاری در سال گذشته به میزان 9 میلیون دلار به نفع ایران بوده است.در نتیجه در این مدت 7 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است. این موضوع یکی از علت‌های تقویت بات در سال پیش روست. البته در مدت مشابه سال قبل، این ارقام به ترتیب 160 (میلیارد دلار برای کل تجارت)، 81 (میلیارد دلار صادرات تایلند) و 80 (میلیارد دلار برای واردات تایلند) بوده‌اند. با وجود درگیر بودن اقتصاد تایلند با کرونا، حجم تجارت با مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانی نداشته در حالیکه تولید ملی رو به کاهش بوده است.
تجارت ایران و تایلند نیز در چهار ماهه اول 2020، به مبلغ 101 میلیون دلار بوده که از این میزان، 52 میلیون دلار صادرات ایران به تایلند و 49 میلیون دلار، سهم صادرات تایلند به ایران بوده است. تراز تجاری مانند دو سال گذشته به نفع ایران (3 میلیون دلار) است. البته این ارقام نسبت به ارقام مشابه سال گذشته کاهش اندکی را نشان می‌دهد. در پنج ماه اول 2019، کل تجارت 109 میلیون دلار بود که از این میزان 59 میلیون صادرات ایران و 50 میلیون دلار واردات ایران بود. تراز تجاری در سال گذشته به میزان 9 میلیون دلار به نفع ایران بوده است.