شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 23 شهريور 1396
کد 108

دیدار مدیر عامل جامعه نیکو کاری ابرار اتاق ایران با حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی تبریز

علی اصغر خامنوی مدیر عامل جامعه نیکو کاری ابرار اتاق ایران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریزدیدار و در خصوص موضوعات مربوط به این تشکل گفتگو نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق در این دیدار حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی تبریز با  مهم ارزیابی کردن فعالیت های جامعه نیکو کاری ابرار در سطح کشور که توسط خیرین بخش خصوصی تشکیل و مورد حمایت قرار گرفته گفت: تمام تلاش های هیات مدیره محترم این تشکل مردمی در جهت حل معضلات رفاهی، معیشتی، تحصیلی و آبادانی طبقه محروم جامعه صورت می پذیرد که ستودنی است.
خامنوی مدیر مدیر عامل جامعه نیکو کاری ابرار نیز در سخنان خود با تاکید بر این نکته که هدف موسسه ابرار توانمند سازی افراد نیازمند و استقلال مادی آنها است، آمادگی این تشکل مردم نهاد را به جهت حمایت های لازم از افراد نیازمند منطقه شمالغرب اعلام نمود و افزود: کمک تحصیلی به دانش آموزان از جمله اولویت های ما بوده و در تلاشیم میزان بیشتری از چنین افرادی را تحت حمایت قرار دهیم.