تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1399
کد 1042

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی الزامی شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از تاریخ 25 خرداد ماه امسال اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مودی در تمامی ادارات الزامی شد.
امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور از ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به منظور تسهیل شرایط برای مودیان و برقراری خدمات غیرحضوری خبر داد.
در این نامه آمده است: همانگونه که اطلاع دارید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پس از اجرای آزمایشی در ادارات کل امور مالیاتی استان قم و غرب استان تهران، به صورت گام به گام ابتدا در استان های سمنان و لرستان و پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در سطح ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران پیاده سازی شده است، با عنایت به نامه شماره ۱۸۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری موضوع تسریع در الکترونیکی سازی بخشی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور و نظر به ضرورت تسهیل فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مقرر گردید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در گام نهایی از تاریخ 99.3.25 در تمامی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا در آید.
بر این اساس، از تاریخ فوق الذکر برای تمام مؤدیان، حساب کاربری ایجاد و برای متقاضیان استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی"، اوراق تشخیص و قطعی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در این حساب کاربری، بارگذاری می شود با عنایت به شرح فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب ذیل، اقدامات لازم جهت اجرای این طرح را به عمل آورند./ خبرگزاری فارس