تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399
کد 1029

اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تبریز در سال ۱۳۹۹

امروز ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تبریز بعد از مدتها تعطیلی بعلت شرایط قرنطینه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
آقای ژائله رئیس اتاق تبریز در ابتدای شروع جلسه گزارشی از موضوع راه اندازی پنجره واحد کسب و کار ارائه کرد و با توجه به اینکه در جلسه هفته گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز این موضوع مورد تصویب قرار گرفته بود مقرر شد اتاق بازرگانی با همراهی اداره کل اقتصاد ودارایی این موضوع را پیگیری کنند. 

در این جلسه، آقای بنابیان در صحبتهای پیش از دستور خود از مشکلات صنعت لوازم خانگی و آقای عباس کمالی از مشکلات قطعه سازان استان برای اعضای هیئت نمایندگان گزارش دادند . 

در ادامه جلسه موضوع برنامه ریزی جلسات هیئت نمایندگان برای سال ۹۹ و راه اندازی مرکز پژوهشهای اتاق تبریز مورد بررسی اعضای هیئت نمایندگان قرار گرفت که کلیت آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دبیر کل اتاق در مورد سازمان و شکل اجرایی این مرکز برای هیئت نمایندگان گزارش اجرایی تهیه کند. 

همچنین در ادامه تعدادی از نامه های وارده مورد بررسی اعضا قرار گرفت.