تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399
کد 1019

گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی از وضعیت تولید ناخالص داخلی منتشر شد

دو نرخ بری رشد اقتصادی 98؛ یکی مثبت، دیگری منفی

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 98 منفی بوده است اما همزمان رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 98 را مثبت اعلام کرد.

گزارش رسمی مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در سال 98 نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 97 کاهش یافته است. همزمان رئیس کل بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی را اعلام کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی بدون نفت بیشتر از سال 97 بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت منفی‌0.6 درصد و رشد اقتصادی با نفت منفی‌7 درصد یوده است. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که نرخ رشد در بخش معدن منفی 32.8 درصد و بخش نفت و گاز منفی 35 درصد بوده است. نرخ رشد تولید در گروه صنعت نسبت به سال 97 به منفی 14.7 درصد تنزل کرده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید در گروه کشاورزی 3 درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفی‌14.7 درصد، گروه خدمات منفی‌0.3 درصد است.

نرخ رشد بخش ساختمان در سه فصل سال 98 مثبت بوده و در فصل زمستان به منفی 2.9 درصد افت کرد اما مجموع رشد این بخش 6.1 درصد بالای صفر بوده است.

بانک مرکزی اما گزارش دیگری از تولید ناخالص داخلی ارائه داد که تفاوت‌هایی با گزارش مرکز آمار ایران دارد. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته است.

بر اساس گزارش حوزهٔ معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱.۱ درصد است که بر مبنای بخشهای فعالیت، کشاورزی ۸.۸ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲.۳ درصد و خدمات عمدتاً به خاطرتأثیرشیوع کرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش ۳۸.۷- درصد بود که در نتیجه آن، رشداقتصادی با نفت، به منفی ۶.۵ درصد رسید.