تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399
کد 1017

موفقیت جمهوری آذربایجان در اخذ اعتبارات مختلف از بانک توسعه آسیایی

بانک توسعه آسیایی (ADB)اخیراً اعلام کرد به منظور کمک به اجرای برنامه‌های استراتژیک در حوزه تجاری آذربایجان در سال 2020، وامی‌به مبلغ 140 میلیون دلار را به این کشور اختصاص داده است.

بنابر برنامه‌های ارائه شده قرار است بودجه‌ای معادل 295 میلیون دلار طی سالهای 2020 تا 2022 به  جمهوری آذربایجان اختصاص داده شود. بانک توسعه آسیایی همچنین اعلام کرده است که علاوه بر ارقام مذکور اعتباری برابر با 5.8 میلیون دلار را نیز تحت عنوان کمک‌های فنی برای اعطاء به جمهوری آذربایجان در سالهای 2020-2022، در نظر گرفته است.

جمهوری آذربایجان از سال 1999 که به عضویت بانک توسعه آسیایی درآمده، موفق شده است که از آن زمان تاکنون به عناوین مختلف نظیر وام برای بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اعتبار، کمک فنی برای حمل و نقل، انرژی، اصلاح ساختار در مدیریت بخش دولتی، آبرسانی و فاضلاب، امور مالی، کشاورزی و منابع طبیعی، پروژه‌ها و برنامه‌های بهداشتی مبلغی حدود 4.2 میلیارد دلار دریافت نماید.