تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1396
کد 101

گمرک جمهوری اسلامی ایران نحوه دور اظهاری واردات با بارنامه را اعلام کرد

-
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از 29 مهرماه در گمرک منطقه ویژه پیام، اظهار واردات فقط با گزینه ((دور اظهاری واردات با بارنامه)) انجام خواهد شد.
گمرک ایران افزوده است : اظهار با گزینه " دوراظهاری واردات " امکان پذیر نخواهد بود.
گمرک ایران توصیه کرده است پس از صدور بارنامه در شرکت حمل و نقل از صحت اطلاعات بارنامه ( تعداد، وزن، شماره کانتینر و ... ) قبل از اظهار اطمینان حاصل شود و متقاضیان این خدمت در صورت مشاهده مغایرت، به شرکت حمل صادر کننده سند ترخیص الکترونیک مراجعه و نواقص را برطرف کنند.