تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399
کد 1006

در کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی ایران:

تدوین پیش نویس اصلاحی آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

پیرو مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته با موضوع اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، 5 جلسه کارگروه تخصصی و تکمیلی جهت بررسی نظرات و پیشنهادات مراجع ذیربط در دبیرخانه شورای گفتگو برگزار گردید و متن نهایی پیش نویس اصلاحیه آیین نامه، جهت طرح در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه تدوین شد.
موضوع حق بیمه کارکنان در مشاغل سخت و زیان آور همواره یکی از مهمترین چالش های کسب و کارها و همچنین صندوق تامین اجتماعی در سنوات اخیر بوده است. در این ارتباط کارگروه تخصصی و تکمیلی شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در خصوص"اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور "، 4 نوبت در سال گذشته و یک نوبت در سال جاری مورخ 99/03/18 در دبیرخانه شورا و با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های ذیربط برگزار گردید. در این جلسات نظرات دریافتی از مراجع مختلف در مورد پیش نویس پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت که متن نهایی در صحن اصلی جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه خواهد شد.