آرشیو تابلوی اعلانات

برگزاری نمایشگاه بین المللی داکار (فیداک)

برگزاری نمایشگاه بین المللی داکار (فیداک)

(9)

.

يکشنبه 15 آبان 1401
جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار نخبه و واحدهای نمونه

جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار نخبه و واحدهای نمونه

(11)

.

يکشنبه 15 آبان 1401
دومین شوروم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان

دومین شوروم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان

(21)

.

يکشنبه 15 آبان 1401
مصوبه شورای پول و اعتبار با موضوع امهال بدهی واحدهای تولیدی

مصوبه شورای پول و اعتبار با موضوع امهال بدهی واحدهای تولیدی

(16)

.

شنبه 14 آبان 1401
برگزاری نشست بررسی صنعت بیمه های تجاری و مطالبات بخش خصوصی از بیمه مرکزی

برگزاری نشست بررسی صنعت بیمه های تجاری و مطالبات بخش خصوصی از بیمه مرکزی

(6)

.

شنبه 14 آبان 1401
مصوبه ای در خصوص مشکلات سامانه بهین یاب

مصوبه ای در خصوص مشکلات سامانه بهین یاب

(5)

.

پنجشنبه 12 آبان 1401
دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

(5)

.

پنجشنبه 12 آبان 1401
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و محصولات کشاورزی آفریقای غربی

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و محصولات کشاورزی آفریقای غربی

(9)

.

پنجشنبه 12 آبان 1401
آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران

(9)

.

چهارشنبه 11 آبان 1401
برگزاری همایش ملی

برگزاری همایش ملی " نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین المللی"

(8)

.

چهارشنبه 11 آبان 1401