آرشیو

آمادگی بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه های عمرانی در جمهوری آذربایجان

وزیر اقتصاد خبر داد

آمادگی بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه های عمرانی در جمهوری آذربایجان

(4)

وزیر اقتصاد از اعلام آمادگی بخش خصوصی ایران توافق بر سر نحوه مشارکت بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه های عمرانی در جمهوری آذربایجان خبر داد.

سه شنبه 30 دي 1399
آمادگی بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه های عمرانی در جمهوری آذربایجان

وزیر اقتصاد خبر داد

آمادگی بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه های عمرانی در جمهوری آذربایجان

(4)

وزیر اقتصاد از اعلام آمادگی بخش خصوصی ایران توافق بر سر نحوه مشارکت بخش خصوصی ایران برای اجرای پروژه های عمرانی در جمهوری آذربایجان خبر داد.

سه شنبه 30 دي 1399
آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

معاون وزیر صمت:

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

(6)

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز تجارت آزاد را به سازمان توسعه تجارت داد، گفت: در این راستا،مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز می‌شود.

سه شنبه 30 دي 1399
آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

معاون وزیر صمت:

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

(6)

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز تجارت آزاد را به سازمان توسعه تجارت داد، گفت: در این راستا،مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز می‌شود.

سه شنبه 30 دي 1399
جلسه ستاد پشتیبانی سلامت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

جلسه ستاد پشتیبانی سلامت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

(17)

جلسه ستاد پشتیبانی سلامت استان با موضوع بررسی عملکرد اعضای ستاد در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

سه شنبه 30 دي 1399
جلسه ستاد پشتیبانی سلامت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

جلسه ستاد پشتیبانی سلامت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

(17)

جلسه ستاد پشتیبانی سلامت استان با موضوع بررسی عملکرد اعضای ستاد در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

سه شنبه 30 دي 1399
مجوز موافقتنامه تجارت ترجیحی با دولت مالزی صادر شد

از سوی هیات وزیران

مجوز موافقتنامه تجارت ترجیحی با دولت مالزی صادر شد

(5)

هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و مالزی موافقت کرد.

سه شنبه 30 دي 1399
مجوز موافقتنامه تجارت ترجیحی با دولت مالزی صادر شد

از سوی هیات وزیران

مجوز موافقتنامه تجارت ترجیحی با دولت مالزی صادر شد

(5)

هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و مالزی موافقت کرد.

سه شنبه 30 دي 1399
پنجره واحد کسب و کار فرصتی برای فعالان اقتصادی استان

پنجره واحد کسب و کار فرصتی برای فعالان اقتصادی استان

(16)

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار آذربایجان شرقی، با ارائه خدماتی ویژه فرصتی برای فعالان اقتصادی استان فراهم کرده است.

سه شنبه 30 دي 1399
پنجره واحد کسب و کار فرصتی برای فعالان اقتصادی استان

پنجره واحد کسب و کار فرصتی برای فعالان اقتصادی استان

(16)

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار آذربایجان شرقی، با ارائه خدماتی ویژه فرصتی برای فعالان اقتصادی استان فراهم کرده است.

سه شنبه 30 دي 1399