آرشیو

دومین جلسه 1395

(131)

دستور جلسه:
1: بررسی مشکلات وپیشنهادات در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به تولید کنندگان فرش دستباف
2: بررسی مشکلات و پیشنهادات در خصوص مالیات

سه شنبه 29 تير 1395

دومین جلسه 1395

(130)

دستور جلسه:
1: بررسی و پیشنهاد راهکارهای علمی برای تحرک اقتصادی.
2: بررسی پیشنهادها در خصوص مشاغل سخت و زیان آور
3: بررسی کمیته های پیشنهادی ونشست های آتی کمیسیون

سه شنبه 29 تير 1395

سومین جلسه 1395

(119)

دستور جلسه:
1: ارائه گزارش در خصوص پیگیری موضوع نشست چالشهای دریاچه ارومیه و اظهار علاقه مندی و همکاری سازمان محیط زیست جهانی (ادامه دستورجلسه قبلی)
2: طرح نامه اتاق ایران در خصوص کشت فراسرزمینی(مبارزه با کم آبی)
3: ارائه گزارش توسط کمیته تخصصی دام،طیور وآبزیان کمیسیون.

يکشنبه 20 تير 1395

دومین جلسه 1395

(107)

دستور جلسه:
1: تبیین جایگاه و استراتژی راهبردی کمیته های تخصصی کمیسیون.
2: تصمیم گیری در خصوص نحوه تشکیلات جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون

دوشنبه 3 خرداد 1395

اولین جلسه 1395

(149)

دستور جلسه:
فرش دستباف

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395

اولین جلسه 95

(158)


دستور جلسه:
تبیین اهداف ورسالت کمیسیون

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395

اولین جلسه 95

(54)

دستور جلسه:
1: موضوع دریاچه ارومیه ( چالشها و تهدیدها)

يکشنبه 12 ارديبهشت 1395

اولین جلسه 95

(69)

دستور جلسه:
1:بحث وگفتگو پیرامون اقتصاد مقاومتی "اقدام و عمل "
2: مطالبات از مجلس دهم
3:اتفاقات اقتصادی بعد از برجام تحقق ویا عدم تحقق مفاد اقتصادی برجام

سه شنبه 24 فروردين 1395