آرشیو

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی آب و منابع طبیعی اتاق تبریز در سال 96برگزار شد.

(105)

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اولین کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی آب و منابع طبیعی با دستور جلسه پیام رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »در محل اتاق تبریز برگزار شد.

چهارشنبه 23 فروردين 1396

دیدار نوروزی هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تبریز

(82)

-

چهارشنبه 16 فروردين 1396

هفتمین جلسه 1395

(123)

دستور جلسه:
1: بررسی مسائل ومشکلات مربوط به زنجیره تولید کشمش(تولید ،فرآوری وصادرات)

يکشنبه 5 دي 1395

ششمین جلسه 1395

(121)

دستور جلسه:
1: بررسی بروز سویه جدید بیماری فوق حاد پرندگان در سطح جهان وکشورها

چهارشنبه 1 دي 1395

پنجمین جلسه 1395

(132)

دستور جلسه:
1: مدیریت استفاده مجدد از پساب شهری
2: مکانیزاسیون کشاورزی وآبیاری هیدروپونیک
3: بررسی مسائل ومشکلات واحدهای صادراتی محصولات کشاورزی شهرستان بناب

چهارشنبه 24 آذر 1395

پنجمین جلسه 1395

(132)

دستور جلسه: پیرامون مسائل اقتصاد مقاومتی وصنعت

پنجشنبه 18 آذر 1395

چهارمین جلسه 1395

(124)

دستور جلسه:
1: ارائه گزارش کمیته تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کمیسیون در خصوص مسائل مطرح شده.
2: ارائه گزارش کمیته تخصصی دام ،طیور و ابزیان کمیسیون در خصوص مسائل مطرح شده
3: جمع بندی وتصمیم گیری در خصوص گزارش کمیته های تخصصی

چهارشنبه 10 شهريور 1395

چهارمین جلسه 1395

(135)

دستور جلسه : بررسی مسائل ومشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان

دوشنبه 8 شهريور 1395

سومین جلسه 1395

(156)

دستور جلسه:
1: بررسی چالشهای صنعت ومعدن استان(آسیب شناسی،جایگاه صنعتی استان و...).
2: بررسی ارتقاء جایگاه صنعت و معدن استان.

شنبه 6 شهريور 1395

سومین جلسه 1395

(155)

دستور جلسه: -

پنجشنبه 28 مرداد 1395