آرشیو

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی آنوگا – کلن آلمان

نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی آنوگا – کلن آلمان

(1)

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 17 الی 21 مهر ماه 1400 ( 9 لغایت 13 اکتبر 2021 میلادی)

چهارشنبه 8 بهمن 1399
 صورتجلسه دهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران (دوره نهم)

صورتجلسه دهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران (دوره نهم)

(2)

یکشنبه مورخ 1399/10/7

چهارشنبه 8 بهمن 1399
دعوت از اساتید و فرهیختگان اقتصادی جهت ثبت نام در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی

دعوت از اساتید و فرهیختگان اقتصادی جهت ثبت نام در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی

(1)

.

سه شنبه 7 بهمن 1399
 تقویم نمایشگاهی بلاروس در سال 2021

تقویم نمایشگاهی بلاروس در سال 2021

(6)

.

سه شنبه 7 بهمن 1399
 تقویم نمایشگاهی بلاروس در سال 2021

تقویم نمایشگاهی بلاروس در سال 2021

(6)

.

سه شنبه 7 بهمن 1399
 تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش رو در قطر

تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش رو در قطر

(3)

.

سه شنبه 7 بهمن 1399
 تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش رو در قطر

تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش رو در قطر

(3)

.

سه شنبه 7 بهمن 1399
 تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش رو در قطر

تقویم نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش رو در قطر

(3)

.

سه شنبه 7 بهمن 1399
نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان

(1)

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

سه شنبه 7 بهمن 1399
نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

(1)

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.

سه شنبه 7 بهمن 1399