عکس های شاخه صمد حسن‌زاده؛ رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران در قاب رسانه‌ها
0از0