عکس های شاخه حضور رئیس و هیئت نمایندگان اتاق تبریز در یکصدمین سالگرد تاسیس سرکنسولگری جمهوری ترکیه در تبریز
0از0