عکس های شاخه برپایی ایستگاه صلواتی اتاق بازرگانی تبریز به مناسبت عید غدیر خم
0از0