عکس های شاخه جلسه مشترک هیئت اقتصادی آذربایجان‌شرقی با "میر بیزینس بانک" فدراسیون روسیه
0از0