تاریخ : شنبه 22 دي 1397
کد 382

اطلاعیه روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

.
در اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آئین نامه های اجرایی آن ، کلیه واحدهای صنفی ، صنعتی ، تجاری و تولیدی مکلفند مقادیر موجودی و گردش کالای تولیدی و معرفی خود را در سامانه جامع انبارها و مراکز ذخیره سازی کالا به نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نمایند. همچنین به طور مستمر سیستم داشبورد و رسید حواله را در سامانه مذکور اجرا نمایند.
اجرای این موضوع ضرورت و فوریت داشته و با موارد تخلف و عدم ثبت طبق قانون قاچاق کالا دارند برخورد به عمل خواهد آمد.


روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان