تاریخ : يکشنبه 2 دي 1397
کد 367

واگذاری بررسی درخواستهای ثبت سفارش واحدهای تولیدی وتجاری به استانها

واگذاری بررسی درخواستهای ثبت سفارش گروه های کالایی ردیف 2 واحدهای تولیدی وتجاری به استانها
پیرو نامه شماره 60/182542 مورخ دهم مهرماه 1397 موضوع ابلاغ دستورالعمل "چگونگی بررسی درخواستهای ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استانها به شماره 6035" و در راستای بهبود اجرای فرآیندهای خدمت رسانی به فعالان بخش خصوصی، مسئولیت بررسی درخواستهای ثبت سفارش گروه های کالایی ردیف 2 واحدهای تولیدی و تجاری به روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها محول می گردد.

لازم به ذکر است که تاریخ اجرای دستورالعمل اصلاحی از روز شنبه مورخ اول دیماه 1397 تعیین می گردد.