کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396

  طرح جذب سریع نیروی کار با سرمایه گذاری صفر روی دارائی ثابت   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

طرح جذب سریع نیروی کار با سرمایه گذاری صفر روی دارائی ثابت

با توجه به رشد فزاینده نیروی کار جوان و افزایش تعداد بیکاران بمنظور جذب سریع بخشی از نیروی بیکار این طرح تهیه و تقدیم می گردد .
این طرح برای واحدهائی تهیه شده که بطور منظم سه شیفت کاری در هر هفته 44 ساعت برای هر شیفت کار می کنند بعبارت دیگر کارخانه 5/5 روز در هفته دایر می باشد .


. در این واحدها می توان با برقراری شیفت چهارم بشرح جدول پیوست 3/1 نیروی کار موجود کارگر اضافی جذب نمود و بجای 5/5 روز در هفته 7 روز را بطور منظم کار نمود در حالیکه هر یک از شیفت ها از 5/1 روز تعطیل هفتگی برخوردار باشند ( حتی پرسنل در هر هفته از 2 ساعت تعطیل اضافه برخوردار می گردند ) .
در چنین حالتی با توجه به نیروی کار موجود اگر این طرح حتی در نصف واحدها اجرا گردد حدود 15 درصد تعداد نفرات شاغل فعلی نیروی کار اضافی جذب خواهد شد این در شرایطی است که اگر بخواهیم با احداث واحدهای صنعتی جدید این کار را انجام دهیم می بایست حدود 15% ارزش مجموعه صنایع کشور سرمایه گذاری جدید روی ماشین آلات انجام دهیم و علیرغم انجام این سرمایه گذاری چون از تاریخ شروع طرح ها تا اتمام و بهره برداری آنها بطور متوسط سه سال وقت صرف می شود این سرمایه گذاری ها سه سال دیگر منجر به جذب نیروی کار و افزایش تولید خواهند شد در حالیکه در این طرح جذب نیروی کار سریع می باشد .
با توجه به مراتب فوق شرایط تحقق این طرح ، امتیازات طرح و نیازهای تحقق طرح بشرح ذیل می باشند :

1- شرایط تحقق طرح :
1-1- طرح در مورد واحدهائی قابل اجرا است که با 1 و 2 حداکثر 3 شیفت 8 ساعته کار می کنند .
1-2- واحد برای فروش اضافه تولید حاصل از کار 7 روز بجای 5/5 روز در هفته مشکلی نداشته باشد و یا اینکه با تقلیل قیمت تمام شده بدلیل تولید بیشتر با کاهش قیمت ، بازار فروش خود را توسعه دهد .
1-3- مدیریت واحد بدلیل توجیهات ذیل آماده قبول این طرح باشد .

2- امتیازات طرح :
2-1- از آنجائیکه قیمت هر دلار حدود 12000 ریال و متوسط نرخ سود تسهیلات حداقل 18% در سال و نرخ متوسط استهلاک ده ساله برابر 10% برای هر دلار سرمایه گذاری روی ماشین آلات و تاسیسات و یا معادل ریالی آن روی
ساختمان ( با 10% نزولی ) و ... سالیانه حدود : ریال 3360 = 12000 × ( 10% + 18% ) خواهد بود ، پس صرفه جوئی روی هزینه های ثابت طرح جهت اضافه تولید حاصل از اجرای این طرح برای هر دلار سرمایه گذاری برابر خواهد بود : 1008 = 5/1 × 3360 ریال
5/5
با توجه به این محاسبه می توان صرفه جوئی حاصل از کاهش هزینه های ثابت هر تولید را بازاء هر 12000 ریال سرمایه گذاری و یا هر دلار سرمایه گذاری مبلغ 1008 ریال و بفرض برای یک سرمایه گذاری معادل 10.000.000 دلار برابر:
-/10.080.000.000 = ( 1008 ×10.000.000) ریال
خواهد بود با تحقق این کاهش هزینه ، یا واحد به این مقدار سود بیشتر عایدش خواهد شد یا اینکه بمنظور گسترش بازار فروش قسمتی از آنرا صرف کاهش قیمت فروش خود برای جلب مشتری بیشتر و رقابت با کالاهای وارداتی و همچنین در بازارهای صادراتی خواهد نمود که در هر حال به نفع واحد تولیدی و جامعه می باشد .
2-2- جذب سریع کارگر و پرسنل اضافی بمنظور تکمیل شیفت چهارم باعث کاهش بیکاری، امید جوانان به یافتن فرصت های شغلی و امید به آینده بیشتر به بیکاران، خواهد شد ، چون نیروی کار جدید بین شیفت های موجود تقسیم می شوند، آموزش آنها زیر نظر پرسنل موجود بمراتب آسانتر از آموزش پرسنل جدید در یک واحد نوپا می باشد .
2-3- با جذب افرادا بیکار و صاحب درآمد شدن ایشان قدرت خرید مردم نیز افزایش یافته و تقاضا برای کالاهای مختلف افزایش می یابد ، که این امر خود نیروی محرکه ای برای اقتصاد در حال رکود می باشد .
2-4- کاهش قیمتها در نتیجه کاهش قیمت تمام شده باعث افزایش قدرت خرید مردم حتی با درآمد ثابت می گردد در نتیجه ارتقاء سطح زندگی جامعه میسر می گردد.
2-5- کاهش قیمت انتظاری بدلیل کاهش هزینه های واحد تولید بدلیل افزایش تولید، اولاً باعث افزایش قدرت رقابت کالاهای داخلی درمقابل کالاهای وارداتی می گردد ،
که خود ترمزی برای واردات کالا بصورت قانونی یا قاچاق می باشد ، ثانیاً باعث افزایش قدرت رقابت کالاهای تولیدی در بازارهای برون مرزی و صادرات و در نتیجه افزایش صادرات می گردد .
2-6- بدلیل افزایش تولید داخلی و جایگزینی با واردات کالا ، اولاً ارز کمتری برای واردات مصرف می گردد . ثانیاً بجای ایجاد اشتغال برای کارگران کشورهای صادرکننده کالا به ایران ، کارگران فاقد شغل کشورمان صاحب شغل می شوند.
2-7- اصولاً در اکثر صنایع وقتی کارخانه برای 2-1 روز تعطیل دوباره شروع بکار می کند ، بدلیل سرد شدن ماشین‌آلات ، تغییر حرارت و شرایط محیط کار و... چند ساعت اول شروع کار ، کیفیت و راندمان کار پائین تر می باشد در حالیکه در صورت تداوم کار و تنظیم شرایط مطلوب قابل ادامه در تمامی روزهای هفته کیفیت و راندمان کار بهتر خواهد بود .
2-8- کارگرانیکه روز جمعه بکار مشغول می شوند از 40% مزد اضافی در آن روز برخوردار می شوند .
2-9- چون اکثر ماشین آلات بطور معمول ظرف ده سال بدلیل پیشرفت تکنولوژی عملاً قابلیت تولید اقتصادی خود را از دست می دهند ما با اتخاذ این روش با بهره برداری بیشتر در همان ده سال بهره وری طرح را افزایش می‌دهیم .

3- نیازهای تحقق طرح :
3-1- حمایت وزارت محترم کار از 4 شیفته شدن واحدهای متقاضی .
3-2- اشتغال شیفت چهارم با قرارداد موقت کار ، تا در صورت لزوم برگشت به حالت سه 3 شیفته این مسئله میسر باشد تا این امر باعث نگرانی واحدهای تولیدی از دست زدن به این طرح نباشد ، اگرچه عملاً نیازی به آن نخواهد بود .
3-3- تامین تنخواه لازم برای تامین بهای مواد اولیه و هزینه های جاری افزایش تولید بمیزان تقریبی .
273/0 = 5/1
5/5

(3/27%) وضع واحد در شرایط 5/5 روی کار در هفته ( سه شیفته ) ، برای این کار می توان طبق درصد افزایش تعداد پرسنل هر واحد به موجب لیست بیمه کارکنان بهمان نسبت و یا حتی کمی بیشتر نسبت به افزایش تسهیلات واحدها اقدام نمود . یا حساب مخصوصی در اختیار استانداریها قرار دارد که وجوهی از طرف دولت محترم به این حسابها واریز شده و بعنوان وجوه اداره شده با دستور استانداریها توسط بانکهای کشور به واحدهای مجری این طرح پرداخت گردد .
3-4- بمنظور تشویق واحدها به قبول طرح کلیه واحدهائی که این طرح را اجرا می کنند افزایش تولید ایشان که برابر :
273/. = 5/1
5/5
درصد 3/27 = 100 × 273/.

(3/27%) خواهد بود این افزایش تولید از مالیات معاف گردد ، البته کاهش مالیات مشکلات قانونی واجرائی دارد ولی درآمدی که وجود نداشته می توان در صورت تحقق از مالیات آن چشم پوشی کرد، البته اگر این معافیت شامل حقوق پرسنل نیز باشد در عین حال که درآمد دولت محترم کاهش پیدا نمی کند، تشویقی برای کارگران خواهد بود ، چون مالیات قبل از اجرای طرح در هر حال به قوت خود باقی است و کاهش در وصولی مالیات فعلی حاصل نمی شود .
توجه به این امر که درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی، مالیات برارزش افزوده و کاهش هزینه های ناشی از بیمه بیکاری وتبعات منفی اجتماعی آن و سایر هزینه های ناشی از آن جزء افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت محترم در نتیجه اجرای این طرح میباشد .
امید آنکه با کمک دولت محترم و صاحبنظران بتوان این طرح را از فکر به عمل درآورد تا ضمن ایجاد اشتغال سریع برای تعداد بیشماری از جوانان کشور با کاهش قیمت های داخلی ضمن کاهش واردات کالای ساخته شده امکان رشد صادرات کشور را نیز فراهم نمود .

 

هوشنگ فاخر

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز

و نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران


[ بازگشت ]